Documente necesare

 

 

CERTIFICATE DE MEDIC PRIMAR, EMISE DE MINISTERUL SANATATII - CENTRUL DE RESURSE UMANE IN SANATATE PUBLICA:

pentru descarcare document

 
 

Lista atestatelor de studii complementare emise de Ministerul Sanatatii:

pentru descarcare document

 
 

Lista documentelor necesare pentru obtinerea documentelor de recunoastere a calificarilor profesionale:

pentru descarcare document

 
 

Lista certificatelor de conformitate emise de Ministerul Sanatatii:

pentru descarcare document

 
 

Acte necesare in vederea obţinerii Autorizaţei Sanitare:

 • Dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul. planul dimensionat cu structura interioara, memoriu referitor la dotarile necesare desfa s urarii activitatii;
 • Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
 • Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare prezentate în documentatie
 • Declaratia de detinere si manipulare de substante toxice.
 • Dovada spatiu

pentru descarcare formular

 
 

Acte necesare in vederea obţinerii Avizului Sanitar:

 • Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
 • Planul de amenajare interioara, circuite func t ionale s i modul lor de structurare
 • Memoriu tehnic
 • Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara
 • Studiul de impact asupra starii de sanatate al populatiei
 • Certificat de urbanism (daca este cazul);

pentru descarcare formular

 
 

Pentru obtinerea codului de parafa sunt necesare urmatoarele:

 • drept libera preactica
 • adeverinta de la locul de munca
 • copie carte identitate
 
   
   
© Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov