Eliberare documente

Registrul Unic al Unitățiilor Medicale

Cod parafă

ELIBERARE COD PARAFĂ

      În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1059/20.11.2003 privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor ( publicat în MO nr.860/12.03.2003 ), Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov este abilitată să acorde coduri de parafă ( în baza unei adeverințe) pentru medicii care au drept de liberă practică (atestat de certificatul de membru în colegiile profesionale) și își desfășoară activitatea profesională într-o unitate sanitară din județul Brașov.

     Codul de parafă nu poate face obiectul nici unui fel de raport statistic, constituie instrument de identificare nominală a medicului pentru documentele cu caracter medico-legal, și nu se folosește ca document oficial necesar la angajarea medicului.

 

 Documentele se depun/eliberează la sediul din str.Mihail Kogălniceanu, nr.11, et.V, cam.505.

 

 

Pentru obtinerea codului de parafa sunt necesare urmatoarele documente:

 

Aviz sanitar

Acte necesare in vederea obţinerii Avizului Sanitar:

Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
Planul de amenajare interioara, circuite func t ionale s i modul lor de structurare
Memoriu tehnic
Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara
Studiul de impact asupra starii de sanatate al populatiei
Certificat de urbanism (daca este cazul)

Autorizație sanitară

Acte necesare in vederea obţinerii Autorizaţei Sanitare:

Dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul. planul dimensionat cu structura interioara, memoriu referitor la dotarile necesare desfa s urarii activitatii;
Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
Declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare prezentate în documentatie
Declaratia de detinere si manipulare de substante toxice.
Dovada spatiu