Aviz sanitar

Acte necesare in vederea obţinerii Avizului Sanitar:

Planul general de amplasare a obiectivului prezentat la o scara
Planul de amenajare interioara, circuite func t ionale s i modul lor de structurare
Memoriu tehnic
Dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara
Studiul de impact asupra starii de sanatate al populatiei
Certificat de urbanism (daca este cazul)


Tipărire